درباره ما

AM Tuning

کار ما چیست؟

ریمپ یک تغییر نرم افزاری در واحد الکترونیکی (ecu) است.ما پرامترهای عملیاتی را درون 

نرم افزار های فوق حرفه ای برنامه نامه نویسی و اصلاح می کنیم تا اتومبیل شما لحاظ عمکرد 

افزایش ، مصرف سوخت کاهش ، و کیفیت سوخت با سوخت کشور خودمون سازگار شود.

بدون هیچ تغییر سخت افزاری. در اکثر اتومبیل ها اطلاعات داخل ECU از پورت OBD قابل 

دسترس است و در برخی ECU ها عملیات خواندن و نوشتن بر روی میز کار انجام می شود.
ما به شما کمک میکنیم از خودرو خود لذت بیشتری ببرید.