ریمپ ها

ریمپ ریچ
ریچ Rich

ریمپ ریچ Remap Rich

خودروی ریچ Rich Pickup محصولی از شرکت دانگ فنگ می باشد. این خودرو از سال ۹۳ کم کم جایگزین نیسان پیکاپ پارس خودرو شد. خودروی ریچ با ایسیو چینی دلفی MT22U عرضه شده است.