ریمپ ها

ریمپ ساینا
سایپا

ریمپ ساینا Remap Saina

ساینا در دو مدل دنده دستی و گیربکس اتوماتیک عرضه شده. برخی از ایرادات ساینا عبارتند از ریپ زدن، قدرت کم موتور، شتاب و گشتاور پایین، تاخیر پدال گاز و صدای ناک، که با ریمپ رفع می شود. استفاده از گیربکس بهینه ND2 از نکات مثبت مدل دنده دستی می باشد.