ریمپ ها

ریمپ سمند
ایران خودرو

ریمپ سمند EF7 | سمند LX | سمند SE

سمند یکی از محصولات ایران‌خودرو است که از سال ۱۳۸۱ و به منظور جایگزین پیکان طراحی و عرضه شد. سمند در ابتدا به سفارش یک شرکت تایوانی و توسط شرکت انگلیسی به نام First Automotive طراحی شده بود. این شرکت تایوانی ورشکسته شد و ایران خودرو طراحی این شرکت را خرید و در آن تغییراتی ایجاد کرد تا مناسب حضور در بازار ایران شود.