ریمپ ها

ریمپ زانتیا
سایپا

ریمپ زانتیا |ریمپ زانتیا ۲۰۰۰

زانتیا یا موشک با دو موتور ۱۸۰۰و ۲۰۰۰ به بازار ارئه شد.اکثر دارندگان این خودرو که دوستدار سرعت نهایی می باشد با یک باور غلط که طول عمر خودرو باعث کاهش شتاب ،توان و سرعت نهایی شده است .یکی از دلایل اصلی فقط نا سازگادی با سوخت موجود در جایگاه ها می باشد.که این مجموعه با ریمپ زانتیا گاهی دیده شده شتاب خودرو تا ۳ ثانیه کاهش یافته .تنها دلیل پیشنهادی ما برای ریمپ زانتیا سازگار شدن خودرو با سوخت موجود جهت جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور موباشد.