ریمپ ها

انواع آلیاژ هدرز
تیونینگ

انواع آلیاژ هدرز

هدرز به طور کلی از ۴ آلیاژ مختلف ساخته می شود که در ادامه هر آلیاژ را توضیح می دهیم: آلیاژ استفاده شده باید قوی و

هدرز چیست
تیونینگ

هدرز چیست ؟

هدرز چیست ؟  هدرز مجموعه ای از لوله ها و اتصالات است که به جای منیفولد خروجی خروجی نصب می شود . که با بهتر کردن