شهریور ۲۵, ۱۳۹۹

ناک چیست؟

در کشور ما اکثر خودرو های وارداتی به دلیل ناسازگاری با سوخت داخلی دچار پدیده ناک می شوند .......