مرداد ۱۹, ۱۳۹۹
ریمپ 206

پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | Peugeot

خودرو پژو 206 موتور tu5 از سال 82 تا 90 با اسیسو های 7.4.4 و 7.4.5 که به 206 های فرانسوی معروف است به بازار عرضه شدن اما از سال 91 این خودرو با ایرانیزه شدن با ایسیو های مختلفی از جمله me17 ،غرب استیل ،easyu 2.5 و ...به بازار وارد شد. کلیه ایسیو های این خودرو بدن باز شدن در مجموعه AM Tuning قابل ریمپ می باشد.